พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 5 พฤษภาคม 2562 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์โดย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019

Scroll Up