การจัดการจราจร

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป วันที่ 27, 30 พ.ย. 2562 และวันที่ 2, 4, 6, 8 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป วันที่ 12, 14, 17 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
15 ธันวาคม

ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการปักเสาไฟฟ้าต้นใหม่หลบแนวการก่อสร้าง วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
21 ธันวาคม

ปิดเบี่ยงจราจรทุกช่องทางชั่วคราว ถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับเสาสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี วันที่ 7 – 8 มกราคม 2563

อ่านต่อ
27 ธันวาคม

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็ม วันที่ 23 – 26 มกราคม 2563

อ่านต่อ
19 มกราคม

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรีเพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563

อ่านต่อ
31 มกราคม

ปิดเบี่ยงจราจรและบาทวิถี (แนวพื้นที่เวนคืน) บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำหลบแนวการก่อสร้างสถานี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ
3 กุมภาพันธ์

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
20 กุมภาพันธ์

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวและยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์

ปิดพื้นที่บริเวณบาทวิถีและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานเจาะเสาเข็ม วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
9 มีนาคม

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูปและคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับสถานีวันที่ 17 – 31 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
19 มีนาคม

Scroll Up