การจัดการจราจร

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
19 มีนาคม

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 1 – 3 เมษายน 2563

อ่านต่อ
1 เมษายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวและยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก เพื่อขนส่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ทาง กฟผ. ดำเนินการติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
24 เมษายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 14 ถึง บริเวณตรงข้ามศูนย์รถยนต์ สยามนิสสัน กรุงไทย เพื่อดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีต วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
18 มิถุนายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 113 ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 115 เพื่อดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป บันได และเทคอนกรีต วันที่ 1 -15 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
29 มิถุนายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณแยกกรมชลประทาน ถึง บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป วันที่ 14, 26 – 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
10 กรกฎาคม

ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวและยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว (ใต้สะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น) และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนสะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าบางกะปิ บริเวณก่อนถึงซอยรามคำแหง 192 ถึง บริเวณซอยรามคำแหง 209 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึง บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแคราย เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับเสาสถานี วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
6 สิงหาคม

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณสะพานข้ามคลองบางตลาด ถึง บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ 45 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
2 กันยายน

ยกเลิกจุดกลับรถ บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ 38 และเปิดจุดกลับรถใหม่ บริเวณธนาคารทหารไทยหรือบริเวณซอยติวานนท์ 36 เพื่อลดผลกระทบการจราจร สำหรับการดำเนินงานก่อสร้าง วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ
2 กันยายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานพระราม 4 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนเสาตอม่อ วันที่ 12 กันยายน 2563 และ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
8 กันยายน

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะและบนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึง บริเวณสะพานข้ามคลองถนน และ บริเวณก่อนเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก ถึง บริเวณก่อนถึงตรงข้ามซอยรามอินทรา 91/1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านต่อ
21 ตุลาคม

Scroll Up