กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม

Scroll Up