ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “รถไฟฟ้าสายสีชมพู : ไปด้วยกัน-ไปได้ไกล” “Pink Line : Go Together”

อ่านต่อ
16 มิถุนายน

รฟม. ลงพื้นที่เส้นแจ้งวัฒนะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้าง พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยในการก่อสร้าง

อ่านต่อ
20 เมษายน
11 พฤษภาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม

รฟม. นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

อ่านต่อ
20 พฤษภาคม

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม

คปอ.รฟม. ตรวจเข้ม ลงตรวจพื้นที่ปฎิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ เน้นความปลอดภัยสูงสุด

อ่านต่อ
24 มิถุนายน

ดำเนินการจัดรถดูดฝุ่น เพื่อกวาดทำความสะอาดให้แก่ผิวจราจร บริเวณถนนติวานนท์

อ่านต่อ
20 มิถุนายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม

รฟม. กำชับผู้รับเหมายึดหลักความปลอดภัยสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเข้มการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการ

อ่านต่อ
21 กรกฎาคม

ลอกท่อระบายน้ำ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณไกล้แยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

อ่านต่อ
20 มิถุนายน

Scroll Up